Koliki je porez na promet i ko ga plaća?

Porez na promet (porez na prenos apsolutnih prava) iznosi 2.5% od procenjene vrednosti nekretnine od strane nadležne Republičke uprave javnih prihoda – poreskog odeljenja opštine na kojoj se nalazi nekretnina. Zakonska obaveza plaćanja ovog poreza pada na teret Prodavca, ali je višegodišnja uobičajena praksa da isti plaća Kupac u ime Prodavca, kako bi Kupac imao apsolutnu zaštitu da će porez biti plaćen.

Dokumenta potrebna za podnošenje prijave za plaćanje poreza na promet – prenos apsolutnih prava:

1. Formular PP
2. Fotokopije sudski overenog Ugovora o kupoprodaji
3. Original istog ugovora na uvid
4. Fotokopija dokaza o prethodnom vlasništvu predmetne nepokretnosti (ugovor kojim se steklo vlasništvo – obično je to Ugovor o otkupu, poklonu, kupoprodaji, izgradnji ili sudsko Rešenje o nasleđivanju...)
5. Fotokopija lične karte Prodavca

Poreska prijava za apsolutna prava, preuzmite formular.

Nazad na listu Korisnih saveta
 
Postavite pitanje
 
Ponudite Vašu nekretninu našoj Agenciji
 
Pošaljite e-mail